Egitim Orgut Ve Liderlik


Egitim Orgut Ve Liderlik
Author: Yeliz Çelikten
Publisher: Eğitim Yayınevi
ISBN: 9752475159
Size: 64.20 MB
Format: PDF, ePub
View: 3813
Get Books

E Itim Rg T Ve Liderlik

Egitim Orgut Ve Liderlik by Yeliz Çelikten , E Itim Rg T Ve Liderlik Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download E Itim Rg T Ve Liderlik books, Örgütsel ve yönetsel ortam bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Sosyal yaşamda giderek yaygınlık gösteren örgüt ve yönetim sorunları iş yaşamında tatminsizliği ve yönetime güvensizliği tetiklemektedir. Çalışma şartları ne olursa olsun iş tatmini örgütler açısından önemli bir sorundur. Çalışanların örgütsel ve yönetsel nedenlerden dolayı işlerini kaybetme konusunda yaşadıkları duygusal sorunlar onlarda örgüte karşı duygusal aidiyetsizlik kazandırabilir. Eğitim kurumlarının örgütsel yapısını diğer kurumlarda farklılaştıran temel olgu ürünün niteliğinden kaynaklanmaktadır. Eğitim kurumlarının girdisi ve çıktısın insan olması ne- deniyle aidiyet duygusu güçlü olan çalışanlara ihtiyacı zorunlu kılmaktadır. Örgütsel yaşamda meydana gelen yönetsel sorunlar liderlik sorununu tartışmaya açmaktadır. Günümüzde karmaşık sorunlarla örgütün baş edebilmesi için liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağımızda Lider, örgütün bugününü yöneten ve geleceği ile ilgili belirsizliği görenler olarak algılanmalıdır. Klasik yönetim anlayışı sürecinden, modern yönetim anlayışı sürecinin sorun çözme biçimlerine baktığımızda çalışanları örgütlerin değiştirilebilir birer parçası olarak gören temel düşüncesinden, çalışanları merkeze alan, onların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına önem veren bir anlayışa doğru gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle örgütsel amaçların gerçekleşmesi için izleyenleri bir amaç doğrultusunda istekle çalıştıracak liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir örgütte lider ve izleyenleri arasındaki etkileşimin artması beraberinde örgütsel barışı, örgütsel bağlılığı ve örgütsel etkililiği getirecektir. Yönetim evrensel bir kavramdır. Örgütler karmaşık olan insanın sorunlarının çözümü için uğraşırken eskiye oranla daha karmaşık ve çok değişkenli bir durumla karşı karşıyadırlar. Örgütlerin rekabet gücünü etkileyen en önemli değer ise liderin potansiyel gücüdür.


Eğitim, Örgüt ve Liderlik
Language: tr
Pages: 288
Authors: Yeliz Çelikten
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2017-07-22 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Örgütsel ve yönetsel ortam bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Sosyal yaşamda giderek yaygınlık gösteren örgüt ve yönetim sorunları iş yaşamında tatminsizliği ve yönetime güvensizliği tetiklemektedir. Çalışma şartları ne olursa olsun iş tatmini örgütler açısından önemli bir sorundur. Çalışanların örgütsel ve yönetsel nedenlerden dolayı işlerini kaybetme konusunda yaşadıkları duygusal sorunlar
Handbook of Research on Organizational Justice and Culture in Higher Education Institutions
Language: en
Pages: 570
Authors: Ololube, Nwachukwu Prince
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2016-04-20 - Publisher: IGI Global
Fairness in the workplace is a key element to the successful management and development of an organization. By evaluating the treatment of employees within educational settings, as well as examining their reaction to fair and effective leadership practices, an institution gains a competitive edge within the global academic landscape. The
Leadership and Communication
Language: en
Pages: 139
Authors: Sinan Ünsar
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2014-05-20 - Publisher: Springer
This book deals with the concepts of leadership and communication in business organizations, initially on a general level and then in detail through an analysis of specific cases. First the book provides a contextual framework to explain the role and importance of the topic. The foundation is provided by selected
Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0
Language: en
Pages: 420
Authors: Bülent Akkaya
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2020-10-05 - Publisher: Emerald Group Publishing
Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0 is a collection of innovative research on new leadership styles that will develop agile managers and business leaders who can improve company success in the fast-paced environments created by Industry 4.0.
3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2017
Language: en
Pages: 1183
Authors: Prof. Dr. Paulo Alberto da SILVA PEREIRA
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2018-12-27 - Publisher: Prof. Dr. Osman Titrek, Prof. Dr. Paulo Alberto da SILVA PEREIRA, Res. Assist. Gozde SEZEN-GULTEKIN
Copyright © 2017, ICLEL Conferences All rights reserved by ICLEL Conferences
21. yüzyılda liderlik yaklaşımları
Language: tr
Pages: 312
Authors: Dr. Alper GÜRER
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2019-03-22 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
20. yüzyılın son çeyreği gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde yönetim anlayışının değişmesini gerektiren bir takım gelişmelere sahne olmuştur. Soğuk savaş sonrası etkisini daha çok göstermeye başlayan küreselleşme ve beraberinde getirdiği; yoğun rekabet ortamı, teknolojik gelişmeler, piyasalar üzerinde azalan devlet müdahaleleri, farklı kültürlere sahip çalışan ve müşteri profili örgütlerin yönetime
Gelişme dergisi
Language: en
Pages:
Authors: Dr. Alper GÜRER
Categories: Economic development
Type: BOOK - Published: 1974 - Publisher:
Books about Gelişme dergisi
Türklerde liderlik ve fanatizm
Language: tr
Pages: 286
Authors: Erol Göka
Categories: Civilization, Turkic
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ / 9 BİRİNCİ BÖLÜM LİDERLİK PSİKOLOJİSİ VE TÜRKLERDE LİDERLİK/13 LİDERLİK PSİKOLOJİSİ / 15 Psikanalitik Bakışa Göre Liderlik / 25 Grup Psikoterapisine Göre Liderlik / 39 Politik Psikoloji Açısından Liderlik / 47 Bilimde Sosyokültürel Bağlam / 55 "Kültüre Uyum Modeli"ne Göre Örgütsel Davranış ve Liderlik / 60 Açıklayıcı ve
Eğitim yönetimi
Language: tr
Pages: 319
Authors: Yahya Kemal Kaya
Categories: Eğitim- eğitim yönetimi
Type: BOOK - Published: 1979 - Publisher:
Books about Eğitim yönetimi
İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik tarzlarının örgüt kültürü ile ilişkisi
Language: tr
Pages: 241
Authors: Zeynep Meral Tanrıöğen, Tez Danışmanı : Doç.Dr. Ramazan Baştürk, T.C. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı
Categories: Education Sciences
Type: BOOK - Published: 2013 - Publisher:
Books about İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik tarzlarının örgüt kültürü ile ilişkisi